Na základě požadavků uživatelů jsme více zviditelnili přidávání nových jízd. Nově přibyla miniaplikace na přidávání jízd a také do menu přibyla položka Přidání jízdy, která z rychlí práci se systémem.