Ochrana informací

Zásady ochrany osobních údajů společnosti DHO s.r.o. popisují, jak při používání služeb zacházíme s vašimi osobními údaji. Použitím naší služby vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost DHO s.r.o. může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.

Když používáte služby DHO s.r.o., svěřujete nám své údaje. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Vytvoření spolupracující komunity je nejvyšší prioritou DHO s.r.o.

DHO s.r.o. se při poskytování služby Kniha jízd zdarma a dalších služeb, snaží o zajištění ochrany informací uživatelů služby.

Tyto zásady ochrany informací popisují, jaké osobní informace můžete sdílet s poskytovatelem služby Kniha jízd zdarma (dále také jen “Služba”), když nainstalujete a využíváte službu Kniha jízd zdarma a jiné služby DHO s.r.o. Jaké údaje DHO s.r.o. v rámci služby Kniha jízd zdarma přijímá, sbírá, používá. Při propojení dalších služeb se službou Kniha jízd zdarma mohou mít tyto služby další Všeobecné obchodní podmínky a zásady Ochrany informací, s kterými se uživatelé mají také seznámit a při využívání propojených služeb uživatel potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

Služby DHO s.r.o. můžete využívat mnoha různými způsoby, počínaje vyhledáváním a sdílením informací s ostatními lidmi, či vytváření nového obsahu.

Když nainstalujete aplikaci Kniha jízd zdarma a vytvoříte si ve službě účet, Kniha jízd zdarma bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje od vás ze všech zařízení, na kterých aplikaci budete používat. Tyto informace mohou zahrnovat následující: telefon, e-mail, www stránku, jméno a příjmení, název firmy, lokaci, IP adresu, ID zařízení nebo jedinečný identifikační kód, výrobce a typ zařízení, nastavení zařízení a hardwaru, ID pro inzerci, reklamních dat, operační systém, operátora, IMSI, informace o připojení, polohu, rozlišení obrazovky, statistiky využití, log zařízení, informační akce, informace o událostech zařízení, jakou jsou selhání, činnost systému, datum a čas akcí a další informace v závislosti na používané verzi aplikace Kniha jízd zdarma, nastavení aplikace a nastavení služeby Kniha jízd zdarma a dalších služeb DHO s.r.o..

Při službě lokalizace můžeme určovat pomocí různých technologií, jako jsou IP adresa, systém GPS a další senzory, které společnosti DHO s.r.o. mohou poskytovat například údaje o zařízeních v okolí, přístupových bodech sítě Wi-Fi a vysílačích mobilních sítí.

Uživatel souhlasí s tím, že při využívání Služby mohou být zaznamenávány statistiky o jejím používání za účelem kontroly využívání licence a zkvalitňování Portálu a Služeb. Může se jednat především o informace o prohlížeči Uživatele, operačním systému, IP adrese, času stráveném na stránce a shlédnutých stránkách. Shromažďujeme informace o službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte.

Když kontaktujete společnost DHO s.r.o., můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

DHO s.r.o. může využívat data získané v souvislosti s používání služby Kniha jízd zdarma a dalšími službami DHO s.r.o. pro své další služby v souvislosti s jejich provozem, údržbou, rozšířením, vzájemným provázáním, zlepšením a vývojem a provozem nových služeb, kontrolou a ověřováním správnosti dat a ochranou uživatelů s možností poskytnutí třetím stranám. DHO s.r.o. může data provazovat mezi svými službami jako například jízdy s úkoly, zakázkami v CRM systému, automatické ověřování schůzek atd. DHO s.r.o. může tyto data také využít k poskytování cílené reklamy na uživatele.

Založením účtu uživatele ve službě Kniha jízd zdarma se zároveň vytváří globální účet, který se dá využít pro registraci a přihlášení do dalších služeb DHO s.r.o.

Údaje, které uvedete v profilu Kniha jízd zdarma, můžeme použít ve všech nabízených službách, které budou provázány s globálním účtem pro služby DHO s.r.o.. Dále můžeme nahradit předešlá jména přiřazená k vašemu účtu, abyste měli ve všech službách uvedené stejné jméno.

Osobní údaje z jedné služby můžeme spojit s informacemi (včetně osobních údajů) z dalších služeb DHO s.r.o., a také daty a aplikacemi třetích stran – například abychom vám usnadnili sdílení obsahu s lidmi, které znáte. V závislosti na nastavení účtu může být k vašim osobním údajům přiřazena vaše aktivita na ostatních webech a v ostatních aplikacích, a to například za účelem zlepšování služeb DHO s.r.o. a reklam.

Pokud neplatící uživatel chce ukončit využívání služby a trvale smaže svůj účet ve Službě a dalších službách, DHO s.r.o. může data poskytnutá uživatelem nadále zpracovávat a využívat, bude však smazáno provázání uživatele s těmito daty. U vložených příspěvků může zůstat jméno uživatele. Data profilu uživatele budou uchovávána do doby jejich úpravy nebo smazání, v případě využívání dalších služeb firmy DHO s.r.o. zůstává nadále aktivní globální účet uživatele, který se dá využít pro párování v rámci služeb. Pokud se bude jednat o uživatele, který využívá komerční služby, tak budou informace o jeho zákaznickém profilu a uživatelských účtech uchovávány pod tímto zákazníkem i po zrušení služby, např. z důvodu uchování informací pro účetní účely.

Při založení bezplatného účtu budou o uživateli uchovávány minimálně informace o přihlašovacím e-mailu a heslu. Dalšími volitelnými informacemi mohou být jméno, příjmení, pohlaví, věk, telefonní číslo, fotka, Google profil, Facebook profil, twitter, status uživatele, LinkedIn, adresa, země, informace o firmě, fakturační údaje, kontaktní informace a další informace, které se uživatel rozhodne poskytnout. U platících zákazníků musí být poskytnuty informace související s fakturací služeb. DHO s.r.o. může tyto informace rozšířit i o svoje informace a informace třetích stran. Například přidání dalších kontaktních údajů, které jsou veřejně dostupné apod. Informace mohou být poskytnuty třetím stranám.


Identifikátory
Uživatelé mohou poskytnout další rozšiřující identifikátory uživatelů jako například Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter za účelem provázání a spolupráci se službami třetích stran nebo pro přihlášení na účet na Call Expanzo. Při tomto provázání neukládáme heslo uživatelů do služeb třetích stran.

Uživatelé mohou sdílet polohu, jízdy, údaje ze svého profilu, fotky, jména, čísla, e-mailové a jiné informace, v případě, že je možné tyto informace na zařízení, platformě a službě sdílet. Jestliže uživatel sdílí takovéto informace o jiné osobě, potvrzuje, že jste takovou osobu informoval o tom, že nám poskytujete takové data v souladu s našimi zásadami ochrany informací.
Informace se poskytují za účely uvedenými v těchto podmínkách ochrany informací a zejména za účelem poskytování rozšířujících funkcí uživateli, komunitě uživatelů služeb. Tyto informace mohou využívat také další služby firmy DHO s.r.o.

Jako další Kontaktní informace může uživatel poskytnout data jiných sociálních služeb jako například Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter, Call Expanzo může uchovávat a využívat tyto Kontaktní informace v souvislosti s možnostmi použítí dle těchto podmínek informací, a to zejména za účelem poskytování rozšířujících funkcí uživateli, komunitě uživatelů služby Služby. Tyto informace mohou využívat také další služby firmy DHO s.r.o.


Informace související s uživatelem budou použity pro:

- vytváření knihy jízd, sdílení polohy, správu vozového parku
- zobrazení jména, firmy, správu uživatelů, vytvoření účtů
- provoz, vývoj, ověřování funkčnosti Služby
- provázání mezi dalšími službami, jako například se systémem CRM
- kontaktování uživatele za účelem ověření informací souvisejících se službou a účtem uživatele
- newslettery a podobné notifikace
- nabídku souvisejících služeb
- umožnění používání a sdílení informacích o uživateli v souvislosti s užíváním služby a služeb třetích stran
- úpravy, údržbu, měření a zlepšování služby, dalších služeb DHO s.r.o. a vývoj nových
- personifikaci, měření a zlepšení inzerce s možností využití lokace pro poskytování inzerce produktů a služeb bližších uživatele


Rozsah poskytovaných dat může být závislý na verzi a nastavení aplikace uživatelem.Informace mohou být poskytnuty třetím stranám, dle typu poskytnutých dat s různou ochranou, takto poskytnutých dat.
Různé:

Služba může poskytnout údaje o uživatelích také v nezbytných případech jako

- kdy informace vyžaduje zákon, nebo soudní proces, či podobné zákonné důvody
- z důvodu ochrany práv a majetku společnosti DHO s.r.o. (včetně v případě vymáhání, realizace a dokazování našich smluvních závazků)
- urgentní okolnosti související s ochranou osob, uživatelů nebo veřejnosti


DHO s.r.o. může sdílet data s třetími stranami. DHO s.r.o. bude vyžadovat odpovídající organizační a technické požadavky pro ochranu osobních informací a pro ochranu těchto dat.

Služba může umožnit vytvořit a propojit účet uživatele a jeho profil pomocí aplikací třetích stran a umožnit se přihlásit se do Služby pomocí služeb těchto třetích stran. Tyto třetí strany mohou službám DHO s.r.o. umožnit automaticky získat osobní informace, které v rámci takového využívání poskytují. Uživatel v tomto případě kontroluje data, které poskytuje Službě a dalším službám DHO s.r.o. přes nastavení v službách třetích stran. Uživatel nám tímto dává souhlas k těmto informacím přistupovat, uchovávat, zpracovávat je a využívat pro účely dle těchto podmínek ochrany informací.

DHO s.r.o. se může jednou za čas zeptat uživatelů na zpětnou vazbu se Službou a dalšími službami DHO s.r.o. za účelem zlepšení jejich kvality. Uživatele nebudou povinni takové informace poskytnout. Zpětná vazba je bezplatná a uživatelé, kteří ji poskytnou souhlasí s jejím zpravováním a případným dalším kontaktováním pro její upřesnění.


Soubory cookie a podobné technologie
Když navštívíte nějakou službu DHO s.r.o., používáme my a třetí strany různé technologie ke shromažďování a ukládání informací. To může mimo jiné zahrnovat používání souborů cookie, nebo podobných technologií k identifikaci vašeho prohlížeče, nebo zařízení. Pomocí těchto technologií shromažďujeme a ukládáme informace i v případě, kdy využíváte služby, které nabízíme našim partnerům, jako jsou reklamní služby, nebo funkce a služby DHO s.r.o., které se mohou zobrazit na jiných webech. Tyto údaje mohou být uloženy u nás, nebo na Vašem zařízení. V případě Cookies uživatel může využívání cookies zakázat ve svém webovém prohlížeči, pokud to umožňuje. Vypnutím využíváním cookies však může uživatel přijít o nějaké výhody při využívání jednotlivých služeb. DHO s.r.o. používá například službu Google Analytics, která pomáhá firmám a vlastníkům webových stránek analyzovat provoz na jejich stránkách a v aplikacích. DHO s.r.o. může používat další aplikace, které mohou analyzovat provoz a využívání webu a poskytovaných služeb. Informace, které shromažďujeme když jste přihlášeni do Služby, stejně jako informace, které o vás získáme od partnerů, mohou být propojeny s vaším účtem Služby. Jsou-li informace s vaším účtem Služby propojeny, nakládáme s nimi jako s osobními údaji.

Servery DHO s.r.o. mohou automaticky sbírat data o Vaší internetové adrese, když využíváte Službu a další služy DHO s.r.o. Tato informace je známa jako IP adresa, kterou uživateli přiděluje poskytovatel internetu. Pokud využíváte naše služby naše servery mohou ukládat Vaši IP adresu, jméno domény a další údaje, které Vás umožní identifikovat. Můžeme také uchovávat informaci o tom, z které stránky jste do našich služeb přišli a které stránky jste navštívili, na který web jste odešli z našich služeb, které inzeráty Vám byly zobrazeny a na které jste klikly a jinak reagovali. Můžeme také uchovávat, zpracovávat a využívat informace o webovém prohlížeči, počítači, platformě, souvisejicím softwaru, zemi, poskytovateli internetu, nastavení, které využíváte a jaké údaje jste vyhledávali v našich službách a data o dalších aktivitách, které naše servery zaznamenávají. DHO s.r.o. může tyto data používat pro interní administraci, pro zjišťování problémů, zlepšování uživatelských služeb, reklamu, obohacení obsahu svých služeb. Údaje mohou být poskytnuty i třetím stranám.

DHO s.r.o. může poskytnuté osobní informace uchovávat, zpracovávat a přesunovat do jakékoliv země, stejně tak je může mít ve více zemích. DHO s.r.o. také může využívat služeb třetích stran z jiných zemích, než je země uživatele. DHO s.r.o. tak může uchovávat například data uživatelů z Evropské únie mimo Evropskou únii. Uživatel využíváním služeb DHO s.r.o. a Služby souhlasí s výše uvedeným a možným umístněním osobních dat v jiných zemích s jinými zásadami ochrany takových informací. DHO s.r.o. se bude přiměřeně snažit Vaše osobní a ostatní data uchovat v bezpečí před zneužitím, ztrátou a nepovoleným přístupem. Přesto nemůžeme garantovat, že tyto data nebudou zneužita, ztracena a jiným způsobem neoprávněně využita. Uživatelé berou na vědomí, že žádná metoda na internetu a v elektronických médiích není 100% bezpečná.


DHO s.r.o. může na svou vlastní iniciativu, nebo na žádost uživatele, doplnit, opravit, smazat jakékoliv nekompletní, nebo staré informace získané v souvislosti s provozem Služby a dalších služeb DHO s.r.o. Uživatelé mají právo si vyžádat jaké informace jsou o nich uchovávány a mohou chtít data o nich smazat, nebo upravit. Tuto žádost zašlete na naše kontaktní údaje. DHO s.r.o. nemusí odstranit informace, které jsou veřejně přístupné, například informace o firmách a subjektech, které podnikají a jsou zveřejňovány v obchodním rejstříku.


Udržování aktuálních informací o uživatelích a jejich kontaktech je prioritou DHO s.r.o., proto uživatelé nás mohou požádat o aktualizaci, přidání nebo vyjmutí jejich osobních údajů. DHO s.r.o. nemůže však ručit za to, že údaje o uživateli zveřejní jiný uživatel bez jeho svolení.

Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému, nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních, nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s informacemi v záložních systémech).


DHO s.r.o. nemá zájem, aby jeho služby využívali žádní uživatele pod 15 let. Vyzýváme rodiče, aby se zapojili do aktivit jejich dětí, aby zajistili, že nebudou o dětech sbírány žádné osobní informace bez svolení rodičů.


Změna podmínek
DHO s.r.o. může kdykoliv bez upozornění změnit tyto podmínky Ochrany informací a uživatelé by měli tyto podmínky pravidelně kontrolovat.


Kontakt
Jestliže máte jakékoliv další otázky k Všeobecným podmínkám a Ochraně informací služby Kniha jízd zdarma a souvisejících služeb DHO s.r.o. neváhejte nás kontaktovat na níže uvedeném kontaktu:


DHO s. r. o.
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

info@expanzo.com

Update cookies preferences