V menu Žádanka -> Typy žádanek lze nadefinovat vlastní typy žádostí o jízdu. Typy lze nadefinovat i hierarchicky. Pokud nadefinujete nějaké typy, při vytváření žádosti o jízdu budete moci nějaký typ vybrat.