Pokud používáte aplikaci Chytré auto od T-Mobilu, můžete nyní využít naši Knihu jízd zdarma (www.kniha-jizd-zdarma.cz) k vypracování knihy jízd. Importovat lze i jízdy z vlastního souboru ve formátu .csv, které dodržují specifikovanou strukturu.

Funkci naleznete v menu pod položkou Import jízd. Při importu lze vybrat typ jízdy a řidiče, který se má k jízdám přiřadit.

Import souboru ve formátu Chytré auto je možný pouze v placených verzích aplikace, Nadále zůstává možnost bezplatně importovat jízdy ve formátu GPX a NMEA.
Update cookies preferences