Ve spolupráci s operátorem T-mobile jsme spustili službu www.sledovanimobilu.cz.

Uživateli služby stačí jakýkoliv mobilní telefon, telefon musí obsahovat SIM kartu od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., služba je určena pouze zákazníkům T-mobile.

Zákazník po výběru tarifu, zaplacení faktury a souhlasem s podmínkami užívání služby získá přístup do systému pro lokaci mobilních telefonu. Pro zprovoznění služby vyžadujeme písemný souhlas uživatele SIM karty s její lokalizací. Systém umožňuje zjištění polohy mobilu na mapě nebo vypsání historie pohybu mobilního telefonu v průběhu dne. Firemní zákazníci si mohou nastavit sledování mobilních telefonů pouze v pracovní dobu.

Poloha SIM karty se určuje na základě průniku odezvy jednotlivých vysílačů v mobilní síti (BTS), přičemž míra přesnosti lokalizace je dána hustotou BTS stanic v lokalitě, v níž se lokalizovaná SIM nachází. Při lokalizaci SIM karty v roamingu je lokalizace omezena na informaci o tom, ve kterém státě se SIM karta nachází a v jaké mobilní síti je aktuálně registrována.
Více informací na www.sledovanimobilu.cz