Miniaplikace jsou aplikace, které si můžete přidat na úvodní stránku nebo jinou kartu. U každé miniaplikace je možné vidět kolikrát danou miniaplikaci využívám a kolik ostatních uživatelů z firmy klienta. Aplikace je možné nastavit na Úvodní stránce nebo ve zvolené kartě.

 

Kniha jízd

Lze zobrazit knihu jízd pro aktuální den nebo týden (nabídka pro volbu období se otevře po kliknutí na značku pro zobrazení podrobností na horní liště panelu - šipka). Všechny jízdy jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Pod záznamy o jednotlivých jízdách se zobrazuje souhrn počtu jízd a ujetých kilometrů za daný den a na konci tabulky celkový souhrn počtu jízd a ujetých kilometrů za monitorované období. Podrobnou knihu jízd najdete v hlavním menu Kniha jízd -> Kniha jízd


Zadávání tachometru

Slouží k rychlému zadání stavu tachometru k danému vozidlu, datu a času. Jde i zadat v 'Kniha jízd' → 'Stav tachometru'.


Stavy tachometrů

Zobrazuje aktuální stav virtuálního tachometru. Pokud požadujete, aby byl zobrazován stav tachometru ve vozidle, můžete tuto hodnotu zadat na stránce 'Kniha jízd' (Najeďte na ikonku 'Kniha jízd' a z roletky vyberte 'Stav tachometru'.). Hodnota virtuálního tachometru bude dána součtem zadaného počátečního stavu tachometru ve vozidle a ujeté vzdálenosti zjištěné na základě dat, které do Knihy jízd zadáte.


Kalendář

Slouží k rychlému přechodu na knihu jízd pro zvolený den, týden nebo měsíc.


Přehled tankování

Pro každé zadané vozidlo se zobrazuje datum tankování, množství odebraných pohonných hmot a celková cena. Informace o uskutečněném tankování se zadávají na stránce 'Kniha jízd' (Najeďte na ikonku 'Kniha jízd' a z roletky vyberte 'Přehled tankování') nebo v miniaplikaci „Zadávání tankování“. Pokud chcete zobrazovat pouze některá vozidla, klikněte na ikonu šipky dolů v záhlaví miniaplikace, označte požadovaná vozidla a vybraná vozidla označte a dáte „uložit“.


Zadávání tankování

Vyberete si vozidlo, do kterého se tankovalo, zadáte datum, čas, množství phm v l a cenu, za kterou jste natankovali, název čerpací stanice a druh paliva. Pokud jste natankovali do plné nádrže, zaškrtněte políčko „Natankováno do plné nádrže“.


Zadávání výdajů

Slouží k zadávání dalších výdajů souvisejících s provozem vozidla a zobrazení přehledu o výdajích souvisejících s provozem tohoto vozidla. Před zadáním výdaje vyberte, kterého vozidla se výdaj týká a datum, kdy byl výdaj uskutečněn. Můžete využít kalendář, který se zobrazí po kliknutí do pole datum. Tabulka pro výběr času se zobrazí po kliknutí na tlačítko'..' vedle pole čas.


Přehled ostatních výdajů

Informace o uskutečněných výdajích se zobrazují v přehledné tabulce.

 

Spotřeba

Přehled spotřeby u jednotlivých vozidel, kde vidíte i natankované palivo, částku a kolik Vás stojí 1 km. Lze nastavit vozidla, počet měsíců a rozdíl mezi natankovaným a spotřebovaným palivem při kliknutí na šipku v pravém horním rohu aplikace.


Rezervace vozidla v aktuálním dnu

Zobrazuje kdo si na který čas dané vozidlo zarezervoval pomocí „Žádanka → Žádost o rezervaci vozidla“.

Update cookies preferences