Hlavní stránkou LogBookie je stránka Úvod, která poskytuje souhrnný přehled všech informací. Grafické i textové informace se zobrazují v tematicky zaměřených panelech, přičemž každý z panelů představuje samostatnou miniaplikaci. Každý panel miniaplikace lze po obrazovce libovolně přesouvat, uživatel je tak může uspořádat podle svých představ.

Nové miniaplikace lze přidávat kliknutím na odkaz „Přidatt novou miniaplikaci” nad lištou podmenu sekce úvod.

Miniaplikace lze odebrat, minimalizovat, a nastavit pro jakou jednotku bude používán (nastavení jednotky neplatí pro kalendář apod.) kliknutím na příslušnou značku v pravém horním rohu okna miniaplikace.

Miniaplikace mohou být zobrazovány na více kartách. Záložky na další karty se zobrazují v panelu podsekce úvod. Uživatelé mohou dle svých potřeb přidávat další karty. Na každou kartu lze nejen přidávat požadované miniapikace, ale i upravovat formát zobrazování.

U názvu aktuálně vybrané karty se zobrazuje ikonka a po jejím prokliknutí se zobrazí nabídka s možnostmi úpravy karty nebo jejího smazání.

Možnost „upravit kartu“ umožňuje uživatelům měnit rozložení miniaplikací na stráce. Miniapikace lze zobrazovat v jednom, ve dvou nebo ve třech sloupcích v různém proporčním poměru. Uživatel má na výběr celkem 7 možností zobrazení miniaplikací na kartě.
Update cookies preferences