Nastavení vozidel

Před přidáváním jízd je nejprve nutné přidat a nastavit vozidla, u kterých chcete vést knihu jízd. V horní části stránky přesuňte ukazatel myši na menu Nastavení a vyberte položku “Správa vozidel”. Pomocí tlačítka “Přidat vozidlo” můžete vytvořit nové vozidlo. Pokud potřebujete upravit již vytvořené vozidlo (změnit název apod.), klikněte v tabulce vpravo na volbu “Změnit”.

Na první záložce můžete změnit údaje o vozidlu (název, SPZ apod.), na záložce “Spotřeba ” lze nastavit způsob výpočtu spotřeby. Je potřeba také zadat počáteční stav tachometru vozidla (viz níže).

Zadávání stavu tachometru

Pro zadání stavu tachometru přesuňte ukazatel myši v horním menu na položku “Kniha jízd” a vyberte položku “Stav tachometru” z rozbaleného seznamu. Objeví se formulář, v němž zadáte stav tachometru požadovaného vozidla a datum pořízení tohoto stavu.

Spotřeba, náklady na PHM

Aby aplikace mohla vypočítat např. náklady na 1 km apod., je nejprve nutné pomocí “Správy vozidel” v horním menu “Nastavení” zadat potřebné údaje. Aplikace podporuje více způsobů výpočtu nákladů na PHM:

  • podle spotřebovaného paliva - počítá pouze spotřebu PHM v daném měsíci. Pokud na konci měsíce zbude nějaké palivo, je započítáno až v následujícím měsíci. Je potřeba alespoň jednou měsíčně zadat tankování do plna nebo zůstatek v nádrži (dole ve formuláři na zadávání tankování).

  • podle tankování v měsíci - náklady na PHM se rovnají zadanému tankování v daném měsíci

  • použít zadanou cenu za kilometr - náklady na PHM se vypočítají jako počet kilometrů ujetých v daném měsíci vynásobených zadanou cenou za 1 km

  • podle normy - aplikace použije vámi zadanou průměrnou spotřebu paliva na 100 km.

Ve “Správě vozidel” (“Nastavení” - “Správa vozidel” - “Změnit”) na záložce “Spotřeba” je nutné zadat objem nádrže, jinak výpočty nebudou fungovat správně. U některých způsobů výpočtu nákladů je potřeba zadat reálné průměrné spotřeby vozidla.

Vyplníte-li políčko “Amortizace”, aplikace připočítá k vypočítané ceně za 1 km i amortizaci.

Zadávání jízd

Zadávat jízdy můžete pomocí tlačítka “Přidat novou jízdu”, které se nachází na úvodní ploše v boxu Kniha jízd. Pokud toto tlačítko nevidíte, přesuňte ukazatel myši v horním menu na ikonu “Kniha jízd” a vyberte položku “Přidat jízdu”.

V nově otevřeném formuláři zvolte požadované vozidlo, zadejte čas a místo odjezdu, čas a místo příjezdu. Je potřeba zadat také délku jízdy. Můžete tak učinit zadáním délky jízdy v km na řádku “Délka” do levého pole nebo zadáním stavu tachometru na konci jízdy do pole vpravo. Aplikace poté vypočítá délku jízdy odečtením stavu tachometru na konci předchozí jízdy. Aby vše fungovalo správně, je potřeba zadat počáteční stav tachometru vozidla (viz výše).

Další jízdu můžete přidat na stávající stránce pomocí zelené volby “Přidat novou jízdu”.

Zadávání tankování

Pro zadání tankování přesuňte ukazatel myši v horním menu na ikonu “Kniha jízd” a vyberte položku “Přehled tankování”.

V nově otevřeném formuláři vyberte požadované vozidlo, zadejte přesný čas tankování, množství paliva a celkovou cenu paliva. Pokud byla načerpána celá nádrž, zaškrtněte pole “Natankováno do plné nádrže”, popř. můžete zadat zůstatek paliva v nádrži po natankování.
Update cookies preferences