Knihu jízd lze zobrazit pro aktuální den nebo týden (nabídka pro volbu období se otevře po kliknutí na značku pro zobrazení podrobností na horní liště panelu - šipka). Všechny jízdy jsou zobrazeny v přehledné tabulce. Pod záznamy o jednotlivých jízdách se zobrazuje souhrn počtu jízd a ujetých kilometrů za daný den a na konci tabulky celkový souhrn počtu jízd a ujetých kilometrů za monitorované období. Podrobnou knihu jízd najdete v hlavním menu Kniha jízd -> Kniha jízd.

Update cookies preferences